בני סלוטקי
בני סלוטקי
בני סלוטקי

יועץ לבטיחות וניהול, מוסמך בניהול והנדסת בטיחות, ומוסמך בניהול תעשייתי.
מתמחה בגורם האנושי בבטיחות, בבטיחות בתעשייה, מדריך בטיחות וממונה בטיחות ובטיחות אש.

בני סלוטקי
החשיבות של עבודת צוות אפקטיבית במניעת תאונות
מאמר זה דן בחשיבות של עבודת צוות אפקטיבית במניעת תאונות.
פורסם בקטגוריה יעוץ ארגוני בתאריך 29.12.14
בני סלוטקי
גישה ניהולית בטוחה בדרך להטמעת תרבות בטיחותית
מאמר המציג עקרונות למנהלים לחיזוק תרבות הבטיחות.
פורסם בקטגוריה יעוץ ארגוני בתאריך 29.12.14
מעוניינים ליצור קשר עם בני סלוטקי? מלאו את הפרטים הבאים:
*
*
*