על הסיכויים והסיכונים בתביעות ייצוגיות נגד רשויות מקומיות
צפיות: 1669 \\ מילים: 669 \\ פורסם בתאריך: 18.06.14
החל משנת 2006 הלכה והתרחבה הפרקטיקה של הגשת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות, ככלי להסדרת התנהלות הרשות אל מול תושביה והעסקים בתחומה. שינוי זה יצר תחום משפטי חדש של עורכי דין המתמחים בהגשת תובענות ייצוגיות כנגד רשויות.

אם בעבר חשו הרשויות המקומיות שהן חסינות לתביעות השבה ושפעמים רבות עילת התביעה האישית של האזרח הבודד היא בסכומי כסף זעומים, הרי שבמסגרת תביעות ייצוגיות נכרכים למעשה זכויות התובענה של כלל תושבי הרשות המקומית שנפגעו, ועילת התביעה האישית יכולה להצטבר לסכומי-עתק.

משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' - המתמחה בתחום הרשויות המקומיות, משפט מינהלי, משפט מסחרי, חברות, היי-טק ליטיגציה אזרחית ומסחרית, נדל"ן, תכנון ובנייה, תובענות ייצוגיות ובעל מומחיות מיוחדת בליטיגציה של הרשויות המקומיות והגנה עליהן - מסביר על הליך התביעה הייצוגית כנגד הרשויות המקומיות, ייחודו ותוצאותיו.

- מה זו תובענה ייצוגית כנגד רשות מקומית?

עו"ד עמיחי ויינברגר: "תובענה ייצוגית כנגד רשות מקומית היא חלק מן האפשרות לנהל הליך תובענה ייצוגית כנגד 'רשות', כרשויות המדינה ורשויות מקומיות. התובענה מוגשת על-ידי תובע ייצוגי אשר מבקש לייצג את כלל תושבי הרשות או קבוצה מהם, כגון כל תושבי הרשות אשר שילמו תשלומי ארנונה בשנים מסוימות, כל עוד התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט, אשר צריכות להיות משותפות לכלל חברי הקבוצה".

עו"ד עומרי יוסף: "מרבית התובענות כנד הרשויות המקומיות מוגשות בהתאם לסעיף 11 לתוספת השנייה של חוק התובענות הייצוגיות, שמאפשר הגשת תובענה ייצוגית לתביעת השבה בגין גבייה שלא כדין כנגד רשות מקומית שעניינה 'תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר'. תובענה ייצוגית מאפשרת לתושב הבודד לתבוע בשם קבוצה גדולה, שיכולה למנות עשרות ומאות אלפים מתושבי הרשות מקומית בגין גבייה שלא כדין אף של אגורות בודדות".

מה מבדיל תובענה ייצוגית כנגד רשות מקומית אל מול תובענות אחרות, כנגד חברות מסחריות, למשל?

עו"ד ינור ברטנטל: "המחוקק הבין כי דינה של רשות מקומית אינו כדינו של תאגיד מסחרי, וכי הכסף הנגבה אינו נכנס לכיסם של פרנסי העיר אלא מושקע בציבור בכלל תחומי החיים, חינוך, תשתיות, תרבות ועוד. עניין בסיסי בנוגע לזה הוא שתביעות שמתנהלות כנגד רשויות מקומיות בנוגע להשבה של סכומים שנגבו כתשלומי חובה, ינוהלו בבית המשפט לעניינים מינהליים, ולא בבתי המשפט הרגילים".

עו"ד עומרי יוסף: "יש לזכור כי מקור תקציבן של הרשויות אינו ברווח מסחרי בעיקרו, כי אם מרביתו מגיעה מתשלומי הארנונה והאגרות האחרות שמשולמות על-ידי התושבים. על כן, קיימות שתי הגנות ייחודיות לרשויות. הראשונה קובעת כי רשות המעוניינת בכך יכולה להודיע בתוך 90 ימים מיום הגשת הבקשה לאישור התובענה כי חדלה מהגבייה שנטען כי אינה כדין. הדבר מביא לכך שבית המשפט לא יאשר את הבקשה, אך הרשות עדיין תיאלץ לשלם גמול לתובע הייצוגי ושכר-טרחה לעורכי דינו".

עו"ד עמיחי ויינברגר מוסיף: "ההגנה השנייה שמעניק המחוקק לרשויות היא כי סכום ההשבה המקסימלי שניתן לתבוע מן הרשויות בהקשר זה הינו סכום גביית היתר ב-24 החודשים שלפני הגשת הבקשה. דבר זה מגדר את הסיכון של הרשות המקומית להשבה של שנתיים בלבד, ואין אפשרות לתבוע גביית יתר שהתרחשה בזמנים מקודמים יותר".

- מהי הדרך הטובה ביותר, לדעתכם, להתמודד אל מול תובענות ייצוגיות כנגד רשות מקומית?

עו"ד ינור ברטנטל: "כמו במקרים רבים, הדרך היעילה ביותר להתגונן מפני תביעות היא מניעתן מלכתחילה. עבודה דקדקנית בפעילותה השוטפת ובחינה קפדנית של ההתנהלות בהקשר של החוקים, התקנות והנחיות משרדי הממשלה ובראשם משרד הפנים, תביא להורדה ניכרת בסיכון שיוגשו כנגד הרשות המקומית תובענות ייצוגיות. משרדנו, שעוסק בייעוץ משפטי למספר רשויות, מכיר הליכים אלה לעומקם, ויודע לזהות את נקודות-התורפה עוד טרם הוגשה התובענה הייצוגית בעניין".

עו"ד עמיחי ויינברגר: "לאחר שהוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, הודעת החדילה היא כלי רב-עוצמה שהעניק המחוקק לרשויות, אשר יש לדעת את רזי השימוש בו. מחד, הפיתוי להשתמש בהודעת החדילה גדול, מאחר שהיא מורידה את הסיכון של השבת סכומים גדולים. מנגד, פיתוי זה יכול להביא את הרשות להיכנע לכל מאן דהוא אשר יגיש תובענה ייצוגית כנגד הרשות, אף אם אינה מוצדקת.

"משרדנו, שמתמחה בניהול ההגנה של הרשויות המקומיות בתובענות ייצוגיות, עוסק רבות בדקויות ויודע לזהות את המקרים המסוכנים עם הגשתם, כמו גם את המקרים בהם אין כל עילה בתובענה, ואין מקום שהרשות תודיע חדילה מגבייה, כשהגבייה חוקית לחלוטין.

"מה שבטוח הוא שעל הרשות המקומית לעקוב אחר פנקס התובענות הייצוגיות, על מנת להקדים תרופה למכה ולהתעדכן במודה החדשה, כלומר, רעיון התובענה החדש, העומד לבוא על ראשן של הרשויות המקומיות. ראוי גם כי המרכז לשלטון מקומי יפעל להביא לשינוי חקיקתי בנושא".
 
מאמרים מאת עמיחי ויינברגר
הסכם העסקה של עובדים בכירים: מהותו וחשיבות תוכנו
עריכת חוזה העסקה ברור, המסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של עובדים, עשוי למנוע מחלוקות וסכסוכי עבודה עתידיים. משמעותו מתעצמת, כאשר מדובר בשדרה הניהולית של העסק.
פורסם בקטגוריה דיני עבודה בתאריך 31.05.14
על היתרונות שבהליך גישור לפתרון סכסוכים עסקיים
טבעו של העולם העסקי הוא שקיימות מחלוקות ואי הסכמות בין שותפים עסקיים, ולעיתים הן מלוות במטען רגשי. מתי מוטב לפנות להליך גישור?
פורסם בקטגוריה דיני עבודה בתאריך 18.06.14
מאמרים נוספים מהקטגוריה
איתמר כוכבי
מהי משכנתא
בישראל מסדירים את זכויות הצדדים להסדרי המשכנתא מספר החוקים בחוק המקרקעין תשכ"ט -1969. בס'' 4 לחוק המקרקעין נקבע: "משכנתה היא מישכון של מקרקעין".rnrnחוק המקרקעין
נכתב ע"י איתמר כוכבי בקטגוריה ייעוץ משפטי בתאריך 31.01.16
Martindale עורכי דין
Martindale - המדריך המוביל לבחירת עורכי דין בישראל
ריבוי אנשי מקצוע בכל קטגוריה בתחום המשפטים, הפך את משימת איתור עורך הדין למורכבת ולכן רובנו פונים לרשת האינטרנט על מנת לאתר את המידע הרלוונטי אודות עורכי הדין.
נכתב ע"י Martindale עורכי דין בקטגוריה ייעוץ משפטי בתאריך 02.11.12
מעוניינים ליצור קשר עם עמיחי ויינברגר? מלאו את הפרטים הבאים:
*
*
*