מדריך לעוסק הפטור
מדריך לעוסק הפטור
מדריך לאנשים ששוקלים לפתוח עסק קטן, ורוצים לקבל מידע בנודע ל"עוסק פטור"
נכתב ע"י דורון פלק בקטגוריה מיסים בתאריך 19.05.15
הסבר בנושא עקרונות חשבונאיים: גילוי מלא וגילוי נאות.
הסבר בנושא עקרונות חשבונאיים: גילוי מלא וגילוי נאות.
דוגמא: גילוי מלא לדוחות כספיים לשנת XXXX
נכתב ע"י איתמר כוכבי בקטגוריה מיסים בתאריך 23.06.14
איתמר כוכבי
איתמר כוכבי
מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה...