מדריך לעוסק הפטור
צפיות: 1863 \\ מילים: 1637 \\ פורסם בתאריך: 19.05.15
מדריך לעוסק פטור
כללי

בהתאם לחוק במדינת ישראל חלה על כל תושב החובה לדווח על הכנסותיו לרשויות המס ולשלם עליהן מס הכנסה וביטוח לאומי. החוק קובע שתושב המקבל תלוש שכר (להלן – עובד שכיר) אינו חייב בדיווח שנתי שכזה, עד גובה הכנסה שנתית מסוימת (פוטר את מרבית השכירים במשק מהגשת דוח שנתי), ומי שכן צריך לדווח ולשלם את מס ההכנסה וביטוח לאומי לרשויות הוא המעסיק בעבור העובד.

כעצמאי, חלה עליך החובה לדווח ולשלם את המיסים הרלוונטיים בעצמך וכדי שתוכל לעשות זאת החוק קבע כמה "פלטפורמות דיווחיות" / "סוגי עוסקים" לצורך מטרה זו.
פלטפורמה דיווחית אחת שכזו נקראת "עוסק פטור". כמובן שישנן אפשרויות נוספות לדווח על הכנסות לרשויות המס כגון: עוסק מורשה, התאגדות כחברה בע"מ, כשותפות, חברה משפחתית, עמותה, מלכ"ר חברה לתועלת הציבור ועוד...אך במדריך זה כמובן נתמקד באפשרות זו בלבד.

מה זה בעצם עוסק פטור?

עוסק פטור, הוא צורה אחת לדווח על הכנסותיך לרשויות המס, והוא למעשה הגדרה של התיק של בעל העסק במע"מ (מס ערך מוסף). כלומר, כשאנו רוצים לפתוח עסק, עלינו לפתוח תיקים ב-3 רשויות, מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
במע"מ יש 2 סוגי תיקים / עוסקים – עוסק פטור או עוסק מורשה. במס הכנסה, בעל העסק נקרא נישום ואילו בביטוח לאומי בעל העסק נקרא מבוטח או מעסיק (תלוי אם יש לו עובדים או אין לא עובדים).

נרשמתי במע"מ כעוסק פטור – מה זה אומר?

אוקי, אז החלטת לפתוח עסק, והחלטת שאתה רוצה להיות עוסק פטור, השאלה הנשאלת היא מה זה אומר להיות עוסק פטור בכלל? במילים אחרות – מהם החובות והזכויות שיש לי כעוסק פטור מול רשויות המס? (מס הכנסה, מס ערך מוסף (מע"מ) וביטוח לאומי).

ממה הפטור של עוסק פטור?

אחת הטעויות הנפוצות שיש בקרב אנשים שרוצים לפתוח עוסק פטור היא שעוסק פטור אינו משלם מס הכנסה, וזו כמובן טעות!! עוסק פטור, חייב במס הכנסה, אך יחד עם זאת, הוא פטור לעניין מע"מ.
כלומר, עליו לשלם מס הכנסה ובטוח לאומי, ולכן מרבית מחובות הדיווח החלות על העוסק הפטור דומות לאלו של עוסק מורשה למעט הדיווח השוטף למע"מ (יש רק דיווח שנתי ולא פעם בחודש או חודשיים כמו שיש בעוסק מורשה, להלן שוטף).
לפיכך, כשפותחים תיק עוסק פטור במע"מ – חובה ללכת ולפתוח מיד לאחר פתיחת התיק את התיקים גם במס הכנסה וביטוח לאומי.

משמעות הפטור של עוסק פטור היא כי הוא פטור מגביית מס עסקאות מלקוחותיו (זהו המס שגובים מלקוח בגין מכירת שירות או מוצר, ושיש להעבירו למע"מ) ומהעברתו של מס זה למע"מ. לעובדה זו כמובן גם יתרון בכך שעוסק פטור יכול לתת ללקוחותיו מחיר נמוך יותר בעבור שירות או מוצר שמכר להם בשיעור של 18% מאחר והמחיר אינו כולל את שיעור המע"מ.

כפועל יוצא מפטור זה, כמובן שלעוסק פטור גם אסור בשום פנים ואופן להפיק חשבונית מס ללקוחותיו מחד, והוא אינו יכול להזדכות על מס תשומות (המס שנגבה מבעל העוסק הפטור במקרה זה, על ידי בעל עסק שנותן לו שירות או מוכר לו מוצר).
בנוסף, הדיווח של עוסק פטור למע"מ הוא רק פעם בשנה (עד ה-31 לינואר של השנה העוקבת לשנת הדיווח), שהינו דיווח פשוט וחד פעמי ברמה השנתית לעומת דיווח שוטף במהלך השנה כשמדובר בעוסק מורשה או חברה בע"מ.

האם כל אחד יכול להיות עוסק פטור?

מחזור עסקאות מתחת לקבוע בחוק

בהתאם לחוק, עוסק פטור יכול להיות רק עסק שהמחזור השנתי שלו נמוך מהרף שנקבע לכך בחוק (79,482 ₪ נכון לשנת 2014). ככלל, במידה וטרם פתחת את העסק ואתה צופה כי המחזור שלך גבוה מרף זה, אזי מומלץ שלא לפתוח עוסק פטור, ולפתוח עוסק מורשה ואולי אף חברה בע"מ הכל תלוי בנסיבות (מומלץ כמובן להתייעץ על כך עם רואה חשבון).
במידה וכבר פתחת עוסק פטור, חובה עליך לוודא מדי שנה, כי אינך חורג מרף זה, ובמידה ואתה עומד לעשות כן, עליך לשנות את הסטאטוס שלך במע"מ מעוסק פטור למורשה, ולהתחיל להתנהל גם כעוסק מורשה.

מלבד לרף של מחזור העסקאות כאמור לעיל, ישנם עסקים שאינם יכולים להירשם במע"מ כעוסק פטור אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה, ללא קשר למחזור השנתי שלהם.

רשימת בעלי המקצועות והעיסוקים שאינם רשאים להירשם כעוסקים פטורים:

א. בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח,עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.
ב. נותנים שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.
ג.  בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה. במידה ואתה נמצא ברשימה זו חובה עליך להירשם כעוסק מורשה.

חובות הדיווח של עוסק פטור

דיווח למע"מ
על העוסק הפטור לדווח פעם בשנה למע"מ על מחזור העסקאות שלו, לא יאוחר מה-31.1 של השנה העוקבת לשנת הדיווח.

קבלות ולא חשבוניות מס
לעוסק פטור אסור להפיק ללקוח חשבונית מס!! עליו לתת ללקוח קבלה רק בעת קבלת הכסף (ולא בעת דרישת התשלום).

מע"מ תשומות
לעוסק הפטור אסור להזדכות על מע"מ התשומות (בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות).

דיווח למס הכנסה

מקדמות במהלך השנה

ככלל, עוסק פטור כאמור, אינו פטור ממס הכנסה ולפיכך בנסיבות מסוימות (תלוי בשיוך הענפי שנקבע במעמד פתיחת התיק ונגזר מתחום העיסוק של העסק) עליו לשלם מקדמות על חשבון המס השנתי. כלומר, בהתאם לשיטת המס בארץ, ייתכן ומס הכנסה יקבע לך שיעור מקדמות מסויים שפעם בחודשיים יהיה עליך לשלם את מקדמה לפי מכפלת אותו שיעור שנקבע לך בהכנסה שלך באותם חודשיים שחלפו. בסוף שנה, כאשר תגיש את הדוח השנתי למס הכנסה תיקבע לך השומה (כמה מס עליך לשלם בפועל ברמה השנתית), ובמידה ושילמת מקדמות גבוהות יותר ממה שבסופו של דבר היית אמור לשלם תקבל החזר, ובמידה ושילמת מקדמות נמוכות יותר תצטרך להוסיף ולשלם סכום נוסף בהתאם לשומה.

דוח שנתי

בכל סוף שנת מס על העוסק הפטור להגיש דוח שנתי למס הכנסה, המפרט את כלל ההכנסות וההוצאות של העוסק בשנת המס. את הדוח ניתן להגיש באופן עצמאי אך מומלץ להגישו באמצעות איש מקצוע כגון רו"ח או יועץ מס בכדי למקסם את הטבות המס המגיעות לכם. את הדוח השנתי יש להגיש עד ה-31 באפריל של השנה העוקבת לשנת הדיווח. יצוין, כי למייצג (רו"ח) ישנה היכולת לבקש עבור לקוחותיו אורכות בגין הגשת דיווחים שונים לרשויות לרבות אורכה לעניין הדיווח של הדוח השנתי.

הצהרת הון

בד"כ בשנת המס הראשונה שבה נפתח העוסק הפטור, תתקבל בדואר בקשה מרשות המיסים להגשת הצהרת הון. לא נוכל להיכנס במדריך זה לנושא של הצהרת הון, אך מומלץ שלא להגיש הצהרת הון ללא סיוע של רו"ח. ככלל, הצהרת ההון נועדה לפקח על העלמות מס של בעלי עסקים על ידי השוואתיות בין הקיטון / הגידול בהון שלהם בין הצהרות ההון. את הצהרת ההון יש להגיש על פי דרישה מרשות המיסים כל אחת 3 עד 5 שנים.
אישור ניכוי מס במקור/אישור על ניהול ספרים
עוסקים פטורים לעיתים מתבקשים על ידי לקוחות שלהם להמציא להם אישור שניקרא – אישור ניכוי מס במקור ו/או אישור על ניהול ספרים. אישורים אלו ניתן להוציא באמצעות האינטרנט של רשות המיסים. מטרת אישור ניכוי במקור הינה לקבוע למשלם (ללקוח שלכם) כמה מס עליו לנכות במקור על כל תשלום שהוא משלם לכם. במידה ולא תפיקו ללקוח אישור בתוקף, יהיה עליו לנכות לכם מס במקור ולהעבירו למס הכנסה בשיעור שיכול להגיע לכ-30% מהתשלום. תכליתו של אישור לניהול ספרים הינו אישור על כך שאתה מנהל את ספריך על פי החוק. שני האישורים מתקבלים מרשות המיסים (פקיד השומה) וכאמור ניתן להוציא אותם דרך האינטרנט – באתר רשות המיסים.

דיווח לביטוח לאומי

מרבית העוסקים הפטורים אינם מעסיקים עובדים תחתיהם, ולכן אתייחס רק למקרה זה במדריך. למעשה, אין צורך לדווח לביטוח לאומי דבר במצב שכזה אך יש לשלם לביטוח לאומי מקדמות פעם בחודש. המקדמות נקבעות בהתאם לצפי ההכנסות הממוצע החודשי שתצהירו בטופס פתיחת התיק בביטוח הלאומי (הטופס נקרא: דין וחשבון רב שנתי). שיעורי דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות שתשלמו משתנים בהתאם לסוג מעמדכם בביטוח הלאומי – למשל עצמאי שעונה להגדרה, עצמאי שאינו עונה להגדרה, האם אתם שכירים בנוסף להיותכם עצמאים וכמובן גובה ההכנסות נטו שלכם. בדומה למס הכנסה, גם המקדמות משולמות על חשבון השומה השנתית שהביטוח הלאומי מקבל ממס הכנסה בהתאם לשומה שהוא מוציא לכם לאחר שהגשתם את הדוח השנתי למס הכנסה.

הנהלת חשבונות

ככלל ישנם 2 סוגים עיקריים של הנהלת חשבונות – הנהלת חשבונות חד צידית ודו צידית (או כפולה). עוסק פטור יכול לנהל את חשבונותיו לבד. יחד עם זאת, מומלץ, ליישם הנהלת חשבונות חד צידית בכל הקשור לעוסק פטור, שירות שניתן לקבל אותו בכל משרד רואה חשבון המספק שירותי הנהלת חשבונות או לחילופין באמצעות רכישת או שכירת תוכנת הנהלת חשבונות לעסק קטן. כאמור, להפיק את דוח הרווח וההפסד (שצריך להיות מצורף לדוח השנתי) שהוא התוצר של הנהלת החשבונות החד צידית באופן עצמאי, אך לא מומלץ, שכן רואה החשבון יכול לתת ערך מוסף בתחום ההוצאות המוכרות, תכנוני מס שונים במידה ויש הכנסות ממקורות נוספים וכו'.

סיכום

עד כאן עיקרי הנושאים שיש לתת עליהם את הדעת בכל הקשור לעוסק פטור. חלק מבעלי העסקים הקטנים המוגדרים כעוסקים פטורים שאני פוגש מנסים להסתדר לבד ואף מצליחים בכך.
יחד עם זאת, אני פוגש רבים וטובים שפונים אלי לאחר תקופה בבקשה כי אתן להם שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון בנוגע לעסק שלהם לאחר שלא עמדו במטלות החוק כאמור לעיל. פרקטית, מרבית העסקים היום מעדיפים (ולדעתי גם בצדק) לשלם לרו"ח שינהל להם את העניינים מול הרשויות, כך שיוכלו להתמקד בניהול העסק שלהם ולא להתחכך בגלגלי הבירוקרטיה שלעיתים קרובות אינם חוויה מלבבת במיוחד.

יתרה מכך, יש לזכור שעצמאים בכלל ועוסקים פטורים בפרט, עובדים גם כשכירים מעבר להיות עצמאים. לפכיך, הרבה פעמים לאותם עצמאים אין כלל זמן לנהל את החשבונות של העסק שלהם, להגיש את הדוח השנתי, לדווח למע"מ וכו'. לכן, במוקדם או במאוחר רובם מגיעים למסקנה, שלהוציא סכום (שהוא לא גבוה) לרו"ח עבור שירותים אלו, הוא הקשעה משתלמת ביותר.
מעבר לצורך להתמקד בניהול העסק, חלק מחובות הדיווח, במיוחד הדוח השנתי והצהרת ההון, מצריכים ידע ומקצועיות שיכולים לחסוך לכם כסף רב עם תתנו לרו"ח לעשות זאת עבורכם. במבחן העלות מול תועלת, אין לי ספק כי מומלץ בחום לתת לאיש מקצוע לנהל את עסקכם ובכך תוכלו למקסם את הטבות המס, ו"להנות" משקט נפשי וחסכון של לא מעט כסף.
מעבר לכך, יש לקחת בחשבון שהרבה מאוד פעמים צצים במהלך הזמן כל מיני בעיות  מול הרשויות שרק הפסד יום העבודה שלכם לצורך טיפול בהם מס' פעמים בשנה כבר מצדיק העברת הטיפול של העסק שלכם לרו"ח שיטפל לכם בעניין ביעילות ובמהירות ושוב, יחסוך לכם זמן וכסף.

בכל מקרה, השתדלתי במדריך זה לתת לכם את מירב המידע הרלוונטי במידה ותחליטו בכל זאת לנהל את עסקכם בעצמכם על מנת שאם כבר תעשו זאת לבד, לא תפספסו לפחות את הדברים המשמעותיים והחשובים. אתם מוזמנים ליצור קשר בכל שאלה, ותמיד תוכלו לקבל שירות גם מרואה חשבון במידת הצורך.


דורון פלק
דורון פלק
בברכה,
דורון פלק, רו"ח
ובעלים של:
סטארטקס - רואה חשבון להצלחה
www.startax.co.il


מאמרים נוספים מהקטגוריה
אורי בראון
כל מה שרציתם לדעת על פתיחת חברה בע"מ
הסבר קצר על התועלות והחסרונות שבפתיחת חברה בע"מ.
נכתב ע"י אורי בראון בקטגוריה מיסים בתאריך 23.06.14
מעוניינים ליצור קשר עם דורון פלק? מלאו את הפרטים הבאים:
*
*
*