\\ לימודים אקדמאיים » חזרה לקטגוריה
טכניון – בקרת עלויות – סילבוס
טכניון – בקרת עלויות – סילבוס
טכניון – בקרת עלויות – סילבוס
נכתב ע"י איתמר כוכבי בקטגוריה לימודים אקדמאיים בתאריך 01.12.14
איתמר כוכבי
איתמר כוכבי
מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה...