\\ טיפול ביציבה » חזרה לקטגוריה
אביזרי שיקום לנכים
אביזרי שיקום לנכים
מושקעים מאמצים רבים בפיתוח אביזרים לנכים.rnכאנשים פרטיים יש לנסות ולהרוויח אביזרי שיקום מתקדמים ביותר שיתנו את האפשרות לשיקום.
נכתב ע"י מיכאל עזרא בקטגוריה טיפול ביציבה בתאריך 07.05.14