\\ התמכרויות » חזרה לקטגוריה
גמילה מעישון בישראל
גמילה מעישון בישראל
הנתונים שמציגה הלשכה לסטטיסטיקה בישראל מראים מגמת ירידה מתמשכת בכמות המעשנים.
נכתב ע"י אסף ברנר בקטגוריה התמכרויות בתאריך 05.11.12
אסף ברנר
אסף ברנר
אסף ברנר - קידום רשתות חברתיות