האם עוסק פטור חייב בתעודת משלוח
צפיות: 1863 \\ מילים: 420 \\ פורסם בתאריך: 24.09.14
האם  עוסק  זעיר פטור חייב  בתעודת משלוח?

ביום בהיר ,נערכה ביקורת  במחסום  באחד  המעברים לאיו"ש , ומוביל הסחורה נתפס  ללא תעודת משלוח  או חשבונית , ונדרש לשלם כופר והחרמת הסחורה .
כל טענותיו כי הוא מוגדר כעוסק זעיר פטור , ולכן אינו חייב בניהול תעולת משלוח , לא  הועילו.

האם עוסק זעיר , חייב לנהל  תעודת משלוח  או לא?
לכאורה , הוראות  ניהול ספרים , סעיף 2א. מחריג את עוסק זעיר , לנהל לפי התוספות
אלא :
ניהול מערכת חשבונות בידי עוסק זעיר הוראות
2א.   על אף האמור בסעיף 2, עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חל עליו, יהיה חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:
(1)  שוברי קבלה או ספר פדיון יומי;
(2)  תיק תיעוד חוץ.

אולם  בחוק  מע"מ:
תעודת משלוח (תיקון מס' 3) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 14) תשנ"ה-1995
129. (א)  טובין של אדם לשימוש בעסקו לא יובלו בכלי הובלה אלא אם כן
יש עמם חשבונית או תעודת משלוח, או אם אותו אדם הופטר מקיום חובה זו
בתקנות או על פי הוראות המנהל, בתנאים שקבע.

טענת נציגי הרשות , שזוהי חובה כללית על כל עוסק , וכל עוד לא הופטר באופן
אישי או על ידי תקנה , חייב בהנפקת תעודת משלוח.
יש צדק מסוים בטענה שהרי בדרך זו , כל אחד יוכל להוביל סחורה ממקום למקום
ללא פיקוח , תחת המטריה של "עוסק זעיר"  ובפרט במעברים.

נבחן את טענה זו .

סעיף  45  בחוק מעמ :-
עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה גם אם הם פטורים ממס.

ובהוראות ניהול ספרים, בהגדרת  החובה להנפקת תעודת משלוח :
תעודת משלוח
8. תיעוד פנים שהוא תעודת משלוח יערך לכל משלוח מן העסק של טובין שהינם
מלאי  בעסקו של הנישום/העוסק לרבות הובלת טובין כאמור שטרם נמכרו ,
בין ברכבו של /העוסק ובין ברכבו של אדם אחר , אלא אם נערכה חשבונית/
חשבונית עסקה  באותו מועד  .

וכן  בחוק מע"מ :- 117(א) (10) - הוביל טובין בניגוד להוראות סעיף 129.
החוק קובע כי הובלת טובין של אדם לשימוש עסקו בכלי הובלה (למשל הובלת טובין
בדואר, משאית , קונטיינר) יחויב בחשבונית או תעודת משלוח אלא אם כן אותו
אדם הופטר מקיום חובה זו בתקנות או על פי הוראות המנהל בתנאים שנקבעו.

האם  אדם שהוגדר כעוסק זעיר פטור הופטר או לא מחיוב בהנפקת תעודת משלוח?

דעתי , שלבסוף התקבלה על ידי משפטני הרשות , כי הוראות סעיף 2א להוראות
ניהול ספרים גוברות על כל הוראה אחרת , ולמעשה פוטרות את העוסק מלנהל כל
ספר/פנקס או תיעוד אחר מלבד שוברי קבלה או ספר פדיון יומי ותעוד חוץ.
העמדתן בראש הפרק , לפני התוספות , ולפני פירוט ספרי החשבון, באה לבטא את
רצון  מתקני התקנות לפשט ולהקטין ככל הניתן את החובות של עוסק זעיר  פטור
בנוגע לניהול חשבונותיו .

כמוכן, כל ספר אחר  , דוגמת ספר  הזמנות אף הוא עוסק פטור יהיה פטור מלנהלו

יקותיאל גוטמן  הוא יועץ מס 
בעל משרד ליעוץ מס  במעלות
kutigu.wix.com/kuti
מאמרים נוספים מהקטגוריה
מעוניינים ליצור קשר עם יקותיאל גוטמן? מלאו את הפרטים הבאים:
*
*
*