\\ דיני בנקאות » חזרה לקטגוריה
הלוואות לעובדי מדינה
הלוואות לעובדי מדינה
הלוואה זו נעשית בבנקים אשר נגישים לעובדי מדינה בקלות רבה יותר מאשר לעובדים מהשוק הפרטי.
נכתב ע"י shiri tayari בקטגוריה דיני בנקאות בתאריך 22.04.14