\\ ביטוח לאומי » חזרה לקטגוריה
ביטוח לאומי-דיווח עובדי קבלני משנה
ביטוח לאומי-דיווח עובדי קבלני משנה
הרצאה בכנס מנהלי חשבונות -סלקוםrnמרכז הכנסים – מלון רנסנס, ת"א - 26 בינואר 2014rnrn
נכתב ע"י איתמר כוכבי בקטגוריה ביטוח לאומי בתאריך 20.02.14
איתמר כוכבי
איתמר כוכבי
מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה...