\\ ביטוח בריאות » חזרה לקטגוריה
אני שוקה ואני גאה בזה
אני שוקה ואני גאה בזה
מה עדיף, סוכן ביטוח או ביטוח ישיר, בכל מקרה לא חייבים להשפיל בפרסום בזוי.
נכתב ע"י טל למפרט בקטגוריה ביטוח בריאות בתאריך 31.05.14